עדכון פסיקה מיום 19.3.2019

עמ"נ 24632-06-17 עיריית חיפה ואח' נ' ימה אירועים בע"מ ואח' בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כבוד השופט  שמואל מנדלבום,   10.1.2019 בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את ערעורו של מנהל [...]

עמ"נ 24632-06-17 עיריית חיפה ואח' נ' ימה אירועים בע"מ ואח'
בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כבוד השופט  שמואל מנדלבום,   10.1.2019

בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את ערעורו של מנהל הארנונה והורה על דחיית הערעור שכנגד שהוגש על ידי ימה אירועים בע"מ. יש לדחות את טענות ימה לפיה אין לסווג את הנכס כ"אולם אירועים", אלא כחלק "משטחים משותפים במלון דירות". טענה זו אינה מתיישבת עם הוראות צו הארנונה. בחינת הפרשנות הראויה שיש לאמץ להוראות צו הארנונה מחייבת קביעה לפיה הנכס, המשמש כאולם אירועים חיצוני שאינו קשור לפעילות מלון הדירות ואשר אינו משרת את דיירי מלון הדירות, אינו זכאי להנות מהתעריף המופחת שנקבע בצו הארנונה למלון דירות.
באשר לסיווג שטחי המטבחים כ"מלאכה" ולא כ"אולמות שמחה", יש לקבוע כי התקיימו במקרה זה הנסיבות השוללות את פיצולו של הנכס לצרכי סיווג בארנונה וכי פעילות "הייצור" במטבחים טפלה למהות העיקרית של הנכס באולם האירועים. אין מקום לפיצול סיווגים בין שטחי המטבחים לשטח האולם, ומכיוון שהתכלית העיקרית של העסק היא אולם אירועים, הסיווג שבו יש לסווג גם את שטחי המטבחים הינו בסיווג של "אולם שמחות".
לא עלה בידי ימה להניח תשתית עובדתית מספיקה, אשר תצביע על חוסר סבירות קיצונית בהטלת חיוב על נכס שספקיו נהנים מנגישות מוגברת עקב מיקומו. ועדת הערר לא הייתה רשאית להתגבר על כשל זה בדרך של מתן פרשנות לצו הארנונה אשר תתאים לתפיסתה של ועדת הערר, ביחס לשאלה מהו חיוב צודק ומהו חיוב שאינו צודק.