עדכון פסיקה מיום 19.8.2019

עת"מ 40678-01-19 סמואל ואח' נ' עירית תל-אביב-יפו  בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט, 15/7/19 בית המשפט דחה את העתירה ופסק סמכות העירייה בעת קבלת הודעת [...]

עת"מ 40678-01-19 סמואל ואח' נ' עירית תל-אביב-יפו 
בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט, 15/7/19

בית המשפט דחה את העתירה ופסק סמכות העירייה בעת קבלת הודעת מחזיק לפי סעיפים 325 ו-326 לפק' העיריות, אינה טכנית, וכרשות מנהלית היא בהחלט מוסמכת לבקש ולהשלים עובדות רלוונטיות טרם הרישום. גם אם אינה חייבת לעשות כן, הרי שבמקרה שבו מתעוררות שאלות ואי התאמות ראוי ונכון לשאול את השאלות המתאימות, לבקש מסמכים לביסוס הטענות, ובוודאי לא להתעלם מחובת הרשות המנהלית לקבל נתונים רלבנטיים מקום בו מתעורר הספק. העירייה בהחלט מוסמכת לקבוע, מתוך שיקולים עניינים, כי לא קיימת תשתית עובדתית ראויה המוכיחה את ההחזקה בנכס, והיא רשאית להתנות את הרישום בקבלת מסמכים שיוכיחו את ההחזקה בנכס. על כן, לא נמצאה כל חריגה מסמכות בבקשת העירייה לפרטים שיבססו את הבקשה לרישום חילופי המחזיקים, ובאי הסכמתה לרשום את השוכרים על פי ההודעה שעוררה את הספקות. כשהספקות מהודעת העותרים נגלים על פניו, וכשנציגי העירייה נחשפו לספקות שעולים מההודעה, נכון וראוי כי העירייה לא תקבל את הודעת העותרים כפי שהיא. בהחלט מצופה מהעירייה כרשות מנהלית שחזקת התקינות עומדת לה, לשאול שאלות ולבקש פרטים נוספים לגבי אי ההתאמות העולות בבירור מההודעה. ואף להיפך, מקום בו ראתה הרשות כי "קיימות נסיבות חריגות המעוררות, על פני הדברים ובלא צורך בחקירה ודרישה" עליה לברר את הספקות הללו ולא ראוי כי תשחרר עצמה מהבירור, גם אם אין לה חובה שבדין לחקור ולבדוק כל הודעה שנשלחת אליה.