עדכון פסיקה מיום 20.11.2019

עת"מ 38139-05-16 המרכז החדש בעמ נ' עירית רמת השרון ואח בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כב' השופטת צילה צפת, סגנית נשיא 25/09/19 בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את [...]

עת"מ 38139-05-16 המרכז החדש בעמ נ' עירית רמת השרון ואח

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

כב' השופטת צילה צפת, סגנית נשיא 25/09/19
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה לביטול חיוב היטלי פיתוח (סלילה ותיעול) אשר הושתו על העותרת, לאחר שמכרה את זכויותיה במקרקעין במתחם פי גלילות וכתנאי לקבלת אישור העדר חובות לצורך העברת זכויותיה במקרקעין לרוכשים. סמכות הרשות המקומית לחייב בהיטל למימון תשתיות כרוכה בהתקיימות שני תנאי סף. הגביה תיעשה רק כאשר נסלל בפועל כביש והסכומים שייגבו ישמשו לתכלית לשמה נגבו ולא להעשרת קופת העירייה. במקרה דנן החיובים הוטלו על העותרת כדין. בנוגע להיטל הסלילה, מתקיימת דרישת "זיקת ההנאה המינימאלית" בעיקר על ידי הנגשת המתחם לסביבתו החיצונית אשר בהכרח ישרת את בעלי הנכס. ההוצאות הצפויות יקיימו זיקה מימונית בין ההיטלים לבין עלות העבודה הצפויה. גם אם מדובר בסלילה חלקית בלבד על יסוד התוכנית וגם אם התוכנית המפורטת בעתיד תכלול סלילה נוספת של רחובות פנימיים, אין מניעה לחייב את העותרת בהיטל סלילה מכוח התוכנית הקיימת היום. לא נפל פגם בהשתת היטלי תיעול, שכן די בקיומה של זיקה מימונית רופפת לעלותה של תשתית קונקרטית. על כך יש להוסיף את העובדה שהכנת תכניות ניקוז ותיעול במסגרת תכנית המתאר במתחם פי גלילות באופן ספציפי, מהווה ביצוע עבודות תיעול כנדרש וניתן להטיל בגינן היטל תיעול.