עדכון פסיקה מיום 21.6.2019

עדכון שיעור הארנונה לשנת  2020 בשנת 2020 הארנונה תתייקר ב- 2.58%, הארנונה שישלמו תושבי ישראל בשנת 2020 תתייקר בשיעור של 2.58% ביחס לשנת 2019. מדובר בשיעור ההתייקרות הגבוה ביותר משנת 2014. כך עולה מבדיקה [...]

עדכון שיעור הארנונה לשנת  2020

בשנת 2020 הארנונה תתייקר ב- 2.58%הארנונה שישלמו תושבי ישראל בשנת 2020 תתייקר בשיעור של 2.58% ביחס לשנת 2019. מדובר בשיעור ההתייקרות הגבוה ביותר משנת 2014. כך עולה מבדיקה שערך משרד כץ גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי.

לדברי עו"ד אלכס כץ ממשרד כץ גבע, איצקוביץ (KGI) , בהתאם לחוק ההסדרים, מתעדכנים תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מדי שנה על פי נוסחה משולבת, הלוקחת בחשבון 50% מהתייקרות מדד המחירים לצרכן ו- 50% מהתייקרות מדד השכר הציבורי המדידה נעשית בין המדדים הידועים ב- 20/5/2019 אל מול המדדים הידועים ב – 20/5/2018.
השנה, בשונה משנים קודמות, למרות שמדד המחירים לצרכן עלה בתקופה הזו בשיעור של 1.3%, הרי שבגלל העלייה הגבוה יחסית שחלה במדד השכר הציבורי בתקופה המקבילה (3.85%), תתייקר הארנונה בשיעור ניכר יחסית לשיעור עליית המדד לתקופה המקבילה.