עדכון פסיקה מיום 23.6.2017

עמ"נ 32515-03-18 גולן טלקום בע"מ נ' מנהל הארנונה כפר סבא בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כבוד השופט  צבי דותן, 07/04/19 בית המשפט דחה את הערעור וקבע המחלוקת היא בשאלה, כיצד [...]

עמ"נ 32515-03-18 גולן טלקום בע"מ נ' מנהל הארנונה כפר סבא
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
כבוד השופט  צבי דותן, 07/04/19

בית המשפט דחה את הערעור וקבע המחלוקת היא בשאלה, כיצד לחשב (בכל אחד ואחד מן האתרים) את שטח הגג המוחזק ע"י המערערת, כאשר לשיטת המערערת יש להביא בחשבון אך ורק את השטח במ"ר שכל אנטנה אשר "תופסת" פיזית על הגג, וכן את שטח מניעת הגישה של אותה אנטנה, כמופיע בדו"חות הקרינה. ואילו המשיבה טוענת כי השטח שהמערערת מחזיקה בכל גג הוא גדול יותר. אין כל עילה להתערב במסקנתה של ועדת הערר, על פי הסכמי השכירות שהוצגו בפניה, לפיה השטח שהושכר למערערת הוא שטח גדול יותר משטח המתקן עצמו. אשר לטענת המערערת כי היא אינה משתמשת בשטח נוסף כלשהו משטח הגג, מעבר לשטח הפיזי של הגג שהמתקן מוצב עליו, קבעה ועדת הערר כי חובת תשלום הארנונה נובעת מההחזקה בנכס, ולאו דווקא מהשימוש בו. ועדת הערר דחתה, תוך פירוט שלל נימוקים, את התיזה הבסיסית של המערערת כי יש לחייבה רק לפי שטחו של המתקן בתוספת שטח מניעת הגישה. חזרה בפני בית המשפט על אותן טענות שהועלו בפני ועדת הערר, ונדחו על ידה, אין בה כדי לשכנע, ולא עלה בידי המערערת לשכנע, כי נפלה טעות בהחלטת הוועדה או כי היא חורגת ממתחם הסבירות.