עדכון פסיקה מיום 31.7.2019

ת"צ (מרכז) 17527-11-11 שמואל רחמים נ' עיריית רעננה בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כבוד השופטת מיכל נדב, 16/7/19 התובעים הגישו תובענה ייצוגית כנגד עיריית רעננה, בעילה של גביית ארנונה שלא כדין בגין [...]

ת"צ (מרכז) 17527-11-11 שמואל רחמים נ' עיריית רעננה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
כבוד השופטת מיכל נדב, 16/7/19

התובעים הגישו תובענה ייצוגית כנגד עיריית רעננה, בעילה של גביית ארנונה שלא כדין בגין שטחים מקורים שאינם תחומים בשלושה קירות, כגון כניסה מקורה לבית, חניות מקורות שאינן תחומות בקירות או שטחים מקורים שנוצרו כתוצאה מכך שתכסית הקומה השניה בבית גדולה מתכסית קומת הקרקע. התובעים טוענים, כי על פי צו הארנונה של עיריית רעננה, לא ניתן להטיל מס בגין שטחים אלו. העירייה טענה מנגד, כי על פי צו הארנונה, הותר לה לחייב ארנונה בגין כל שטח מקורה גם אם אינו סגור בשלוש קירות. בית המשפט קיבל את התביעה ופסק יש לקבל את הפרשנות הנטענת של התובעים לפיה החיוב בשטחי המריבה קרי שטחים מקורים שאינם סגורים בשלושה קירות. או כניסות מקורות, אינו כדין ואינו על פי הקבוע בצו הארנונה. יסודות סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט זכייה בטובת הנאה, שלא כדין, על חשבון המזכה – מתקיימים מקום בו רשות שלטונית גובה תשלום בלא סמכות חוקית. על מנת שתתקבל הגנת התקציב על הרשות להוכיח שחיובה בהשבה יפגע בתקציבה באורח משמעותי וכי לא קיימות חלופות לצמצום הפגיעה. אין די בטענות בעלמא ובתי המשפט סרבו באופן עקבי לפטור רשויות שלטוניות מחובת השבה מקום של הונחה תשתית ראייתית ראויות לפגיעה בתקציב. יש לנהוג זהירות ראויה בהגנת התקציב ועל כן נקודת המוצא היא שהוכחתה על הנתבע. בית משפט אישר את התביעה הייצוגית.