עדכון פסיקה מיום 6.6.2019

עא (ב"ש) 68921-10-18‏ ‏ עיריית אשקלון נ' י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ בית המשפט המחוזי בבאר שבע כבוד השופטת הבכירה שרה דברת – אב"ד כבוד השופט הבכיר אריאל ואגו כבוד השופט גד גדעון  [...]

עא (ב"ש) 68921-10-18‏ ‏ עיריית אשקלון נ' י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

כבוד השופטת הבכירה שרה דברת – אב"ד
כבוד השופט הבכיר אריאל ואגו
כבוד השופט גד גדעון  6/6/19
בית המשפט קיבל את הערעור שהגישה עיריית אשקלון ופסק כי כדי להקים את החיוב בהיטל על פי חוק העזר ההיטלי, נדרש ביצוע סלילה, בתקופת תחולתו של חוק העזר ההיטלי. דא עקא, שזיקת ההנאה המקימה את החיוב בהיטל, איננה פעולת הסלילה של רחוב גובל (זהו אחד מהאירועים המפעילים), אלא עצם היכולת להשתמש ברחוב הסלול, שהינו התוצר של עבודת הסלילה – הוא הרחוב הסלול הגובל בנכס. נוכח מאפייניה של שיטת ההיטל, החיוב בתשלום בגין תוספת בניה הוא חיוב משלים במהותו. בתור שכזה, אין הוא נדרש לקיים זיקת הנאה 'חדשה' לנכס, מאחר שהזיקה המתחייבת כבר קיימת היא נוצרה בעבר, עם ביצוען של עבודות התשתית שהקימו את עילת החיוב הראשונית בגין השטח הבנוי, והיא נותרה בעינה גם ביחס לחיוב המשלים, מאחר שהנכס ממשיך כל העת להשתמש בתשתית הקיימת וליהנות ממנה. בענייננו, זיקת ההנאה מתקיימת, באשר מדובר במקרקעין הגובלים ברחוב סלול, אשר נסלל זה מכבר. האירוע הרלוונטי המקים את זיקת ההנאה, הוא הוצאת היתר לבנייה חדשה כך שאין מדובר בחיוב רטרואקטיבי אסור. אין מקום לחייב את העירייה בהשבה, באשר חוק העזר מאפשר לחייב את המשיבה בהיטל סלילה, בגין חלקה היחסי בתשתיות הסלילה.