עדכון פסיקה מיום 8.1.2019

עמ"נ 14718-05-18 חברת מבני תעשיה בע"מ נ' עיריית ערד בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע,כב' השופטת יעל רז לוי  5/12/2018 בית משפט לעניינים מנהליים דחה את הערעור ופסק בהתאם לקביעות קודמות של בית [...]

עמ"נ 14718-05-18 חברת מבני תעשיה בע"מ נ' עיריית ערד
בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע,כב' השופטת יעל רז לוי 
5/12/2018
בית משפט לעניינים מנהליים דחה את הערעור ופסק בהתאם לקביעות קודמות של בית המשפט העליון כי לא כל בניין מוזנח הוא בלתי ראוי לשימוש. נדרש כי על פי מבחן אובייקטיבי פיסי בעיני האדם הסביר, קיים נזק משמעותי מאוד – כזה שאינו מאפשר את המשך הישיבה באותו בניין. עוד נקבע כי, כדי שייקבע כי בנין אינו ראוי לשימוש, יש לבחון את כל השימושים שניתן לעשות בבניין כדין. לא נפלה שגגה בהחלטת ועדת הערר, לפיה המערערת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח שמדובר בנכס שאינו ראוי לשימוש, על כן המערערת אינה זכאית לפטור מתשלום ארנונה. החלטת ועדת הערר לפיה אין לקבל את השגת המערערת לשנת 2015 אך בשל מתן התשובה באיחור מבוססת ובדין יסודה. קבלת ההשגה אך בשל העדר תשובה במועד של העירייה, כאשר מדובר למעשה בהשגה מחודשת שאינה מחדשת, וכאשר המערערת אינה מכלכלת צעדיה על פי התשובה וממילא אינה משלמת כלל את תשלומי הארנונה, נוגדת את תחושת ההגינות.