פס"ד של משרדנו מיום 7.1.2019

ייצגו: עו"ד איצקוביץ ועו"ד יעקובי  ת"א 51359-07-15 עיריית ירושלים ואח' נ' ג.ט.י הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ בית המשפט המחוזי בירושלים, כב' השופטת ענת זינגר  7/1/19 עסקינן בדרישת חוב של עיריית ירושלים בגין נכס הממוקם במתחם הידוע כגנים [...]

יצגו: עו"ד איצקוביץ ועו"ד יעקובי 

ת"א 51359-07-15 עיריית ירושלים ואח' נ' ג.ט.י הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ
בית המשפט המחוזי בירושלים, כב' השופטת ענת זינגר  7/1/19

עסקינן בדרישת חוב של עיריית ירושלים בגין נכס הממוקם במתחם הידוע כגנים הטכנולוגיים בירושלים. ביום 26.7.15 הגישה עיריית ירושלים תביעה כנגד ג.ט.י הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ על סך של כ- 6,500,000 ₪. התביעה מתבססת על טענות העירייה לפיה שטחים אשר הושכרו לחברה אחת ובעבר הושכרו לחברה אחרת אשר התפרקה, לא בוצע לגביהם כל דיווח בעירייה על שינוי שם מחזיק ומשכך לא חויבו. מאחר והנתבעת היא הבעלים והמנהלת של מתחם ג.ט.י והיא המשכירה את השטחים שבו לאחרים, לטענת העירייה חלה עליה החובה בדבר שינוי שמות המחזיקים.
בית המשפט הנכבד קבע כי התנהלות העירייה לאורך השנים הייתה בעייתית, הוגשה תביעה המחזיקה עמוד אחד בלבד, בעוד שהעירייה לא פעלה בעניין החוב המצטבר במשך 15 שנה. גם סכום החוב הוא רב ולא זניח ועת נשלחו הודעות בדבר כניסת דייר חדש לנכס, מצופה כי הגורם המתאים יבחין בחוב אשר נותר על שם החברה שהתפרקה. העירייה התנהלה באופן רשלני ולכן איבדה את היכולת לטעון לרשלנות הנתבעת.
בית המשפט קבע כי לגבי עיקר החוב שהצטבר בשנים 2000-2008 הרי שקיימת התיישנות ביחס לחוב ולא ניתן לקבל את ניסיונות העירייה לטעון כי יש למנות את תקופת ההתיישנות ממועדים מאוחרים יותר.
כמו כן, קבע בית המשפט הנכבד כי בעבר נחתם הסכם פשרה חלקי לפיו קיבלה עיריית ירושלים תשלום מחברת אקסליבריס בגין השנים לגביהם לא חלה התיישנות. בכך, אושר חיוב רטרואקטיבי של הארנונה באותן שנים. באשר ליתרת החוב נמצא כי העירייה לא הוכיחה באופן מספק קיום יתרת חוב. גם אם נותרו שטחים שבהם לא נטלה אקסליבריס חבות, לא הובהר מיקומם ולא הוכח כי מדובר בשטחים הנושאים בחבות ארנונה.
לסיכום, לאחר ההפחתה של הסכם הפשרה החלקי, עם טענה לחוב ארנונה בסכום העולה על 5 מיליון ₪ ודחיית תביעה זו מן הראוי לקבוע שכ"ט משמעותי וגבוה לחובת העירייה. עם זאת, עסקינן בכספי ציבור, אשר ייתכן ולהם נגרם נזק מחמת דרך התנהלות העירייה בשנים ביחס אליהן התיישן החוב הנטען ואין אלא להצטער על המחדלים בהם הייתה נגועה התנהלות העירייה ולקוות כי יופקו לקחים באשר לעתיד.