עדכון פסיקה מיום 19.3.2020

תא"מ 64382-06-16 עיריית ירושלים נ' עיני בית משפט שלום ירושלים בפני כב' הרשם הבכיר אהרן אורנשטיין בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה ופסק כי כל עוד לא ניתנה "הודעת חדילת חזקה" בכתב חלה החבות [...]

תא"מ 64382-06-16 עיריית ירושלים נ' עיני
בית משפט שלום ירושלים

בפני כב' הרשם הבכיר אהרן אורנשטיין

בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה ופסק כי כל עוד לא ניתנה "הודעת חדילת חזקה" בכתב חלה החבות בארנונה על המחזיק, ללא קשר לסיבה אשר מחמתה לא ניתנה "הודעת החדילה". בית המשפט קבע כי יש לראות בהתנגדות שהגיש הנתבע 1 לתביעה הראשונה שהגישה התובעת כ"הודעת חדילה" אשר תחול מן המועד בו ניתנה. ההתנגדות הוגשה בכתב ומן הסתם אף הובאה לידיעתה של התובעת באמצעות בא כוחה. ניתן אם-כן לומר כי הדרישות שבסעיפים 325 ו-326 לפקודת העיריות מולאו עם הגשת ההתנגדות. בית המשפט קבע כי לאור העובדה שחיובו של הנתבע 1 נעשה מכוח סעיפים 325 ו-326 לפקודת העיריות הרי שהוא רואה לנכון להקל עליו בשיעור הריבית אשר תושת עליו בתקופה בה נמנעה התובעת, ללא הסבר המניח את הדעת, מלקדם את ההליכים המשפטים כנגדו.