עדכון פסיקה מיום 29.3.2020

עמ"נ 12759-12-17 מנהל הארנונה של עיריית ירושלים נ' ב. צ .י .פ צעד קדימה בע"מ  בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים    כב' השופט אלי אברבנאל בית המשפט קיבל את העתירה שהוגשה [...]

עמ"נ 12759-12-17 מנהל הארנונה של עיריית ירושלים נ' ב. צ .י .פ צעד קדימה בע"מ

 בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים 

  כב' השופט אלי אברבנאל

בית המשפט קיבל את העתירה שהוגשה ופסק כי כדי ליהנות מהפטור מארנונה שבסעיף 5ג(ה)(4) לפקודת הפיטורין אין די בכך שבפועל נעשה שימוש בנכס כמעון יום. תכלית הוראת הפטור מארנונה שבסעיף 5ג(ה)(4) לפקודה מובילה גם היא למסקנה כי רק מעון יום מפוקח נכנס בגדר הוראת הפטור. תשלום הארנונה הוא הכלל והחריג לו הוא מתן פטור מארנונה. חשיבות כלכלית וחברתית רבה נודעת לגביית ארנונה ולפטור מחובה זו. הקפדה על גבייה מלאה ועל הימנעות ממתן פטור ללא הצדקה ושלא על פי החוק, נועדה כדי לקדם את עקרון השוויון וכדי למנוע פגיעה ביכולתה הכלכלית של הרשות המקומית. בהתאם לכך נקבע יש לפרש הוראות פטור מארנונה בצמצום.
פרשנות מצמצמת להוראת הסעיף, המגבילה את האפשרות ליהנות מפטור מארנונה רק למעונות יום המפוקחים על ידי המדינה יוצרת תמריץ חיובי למנהלי מעונות לקיימם בתנאים נאותים, הן מבחינת תנאי המקום והן מבחינת ההכשרה המקצועית של העובדים. משכך יש להתנות את קבלת ההטבה של פטור מארנונה בקבלת אישור המדינה לניהול המעון, המעיד על עמידה בסטנדרטים של בטיחות המקום וכשירותם של עובדיו.