עדכון פסיקה מיום 30.4.2020

עת"מ 58816-05-19 היפרטוי בע"מ נ' עיריית רחובות ואח' בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית - משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופט יאיר דלוגין  בית המשפט דחה את העתירה שעניינה שינוי שביצעה העירייה בצו [...]

עת"מ 58816-05-19 היפרטוי בע"מ נ' עיריית רחובות ואח'

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית – משפט לעניינים מנהליים

בפני כב' השופט יאיר דלוגין 

בית המשפט דחה את העתירה שעניינה שינוי שביצעה העירייה בצו הארנונה של עיריית רחובות לשנת 2019 באופן ניסוח הגדרת הסיווג של "סופרמרקט, היפרשוק וכל-בו". לטענת העותרת, תיקון זה נעשה שלא כדין ושלא על פי אישור השרים כנדרש בדיני "ההקפאה" כאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה. לטענתה, כתוצאה מהתיקון האמור היא הוחרגה מהסיווג האמור, שהתעריף הקבוע בו נמוך מהתעריף הקבוע לסיווג "משרדים שירותים ומסחר", ונדרשה לפיכך לשלם ארנונה בסכום גבוה יותר. לפי תקנה 10(א) לתקנות ההסדרים, ניתן לשנות סיווג או תת סיווג של נכס באישור שר הפנים ושר האוצר.
בית המשפט קבע כי אישור השרים לתיקון נוסח ההגדרה אמנם לא התבקש ולא התקבל, אך אישור כאמור אינו נדרש, שכן אין מדובר בשינוי הסיווג אלא בהבהרה בלבד. נראה כי החלטת העירייה לתקן את צו הארנונה לשנת 2019 ולהבהיר במסגרתו את הטעון, לדעתה, הבהרה לאור נוסחו הלא בהיר של צו הארנונה לשנת 2018, וזאת באופן שיביא גם לצמצומן של "השלכות הרוחב" – אינה בלתי סבירה, ואף אינה מחייבת את אישור השרים. לכן, דחה בית המשפט הנכבד את העתירה.