הזמנה למפגש מקצועי​ בנושא ארנונה והיטלי פיתוח בחיפה 13.12.21

הרינו מתכבדים להזמינכם למפגש מקצועי ​בנושא ארנונה והיטלי פיתוח

הרינו מתכבדים להזמינכם למפגש מקצועי ​בנושא ארנונה והיטלי פיתוח