עדכון פסיקה מיום: 7.11.2021: החלטה KGI

ערר מס': חל/85169/17 עורקבי עזרא וצובארי עוזי נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון בפני ועדת הערר לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה מחוז תל אביב בפני יו"ר הועדה, עו"ד גילת אייל 21.10.2021 החלטה תקדימית [...]

ערר מס': חל/85169/17 עורקבי עזרא וצובארי עוזי נ' הועדה המקומית

לתכנון ובניה חולון

בפני ועדת הערר לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה מחוז תל אביב

בפני יו"ר הועדה, עו"ד גילת אייל 21.10.2021

החלטה תקדימית של ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז תל אביב – ועדת הערר קיבלה את טענות העוררים אשר יוצגו על ידי עו"ד מוטי איצקוביץ ממשרד עורכי דין כץ גבע איצקוביץ וקבעה כי לעניין ההשבחה, בבחינת שווי המקרקעין לתעשייה יש להביא בחשבון את האפשרות שהנכס ישמש לתעשיית היי-טק (תעשייה עתירת ידע), ולא רק לתעשייה הכבדה המסורתית.

החיוב בהיטל השבחה הוטל בעקבות שינוי שימושים מתעשייה למשרדים ומסחר. הן הוועדה המקומית והן השמאי המכריע חישבו את ההשבחה בהתבסס על שווי מקרקעין למפעל תעשייה מסורתית במצב הקודם.

העוררים הגישו ערר על ההכרעה וטענו בין היתר כי יש לחשב את ההשבחה בהתבסס על שווי בשימוש למפעל היי-טק, המהווה חלק משימושי תעשייה ולכן מותר על-פי תכנית.

כאמור, ועדת הערר קיבלה את טענות העוררים וקבעה כי על השמאי המכריע לחשב את שווי הנכס למפעל היי-טק, ולא למפעל מסורתי לתעשייה כבדה. לאבחנה בין סוגי התעשיות ישנה חשיבות רבה בקביעת שווי הנכס, במיוחד בקומות הגבוהות, ושווי המקרקעין בשימוש להיי-טק הינו גבוה לאין שיעור משווי למפעל תעשייתי מסורתי.

קביעתה הנוספת של ועדת הערר התמקדה באפשרות של הרחבת השימושים בתכנית מתאר מקומית. ועדת הערר קבעה כי התכנית הנקודתית שאושרה במקרקעי העוררים לא הייתה יכולה לשנות את השימושים המותרים מאחר וזוהי תכנית בסמכות ועדה מקומית ואילו שינוי השימושים מצוי בסמכות של ועדה מחוזית.