עדכון פסיקה מיום 8.4.21

ת"צ 55714-05-17 נוימן ואח' נ' עיריית הרצליה בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כב' השופט חגי ברנר, סגן נשיא ע''א 731/17 מראות ירושלים בע''מ ואח' נ' עיריית ירושלים [...]

ת"צ 55714-05-17 נוימן ואח' נ' עיריית הרצליה

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

כב' השופט חגי ברנר, סגן נשיא

ע"א 731/17 מראות ירושלים בע"מ ואח' נ' עיריית ירושלים ואח'

ע"א 1189/17 עיריית ירושלים בע"מ ואח' נ' מראות ירושלים בע"מ ואח' ​

בית המשפט דחה בקשה לאשר תביעה כתובענה ייצוגית ופסק כי העיריה פעלה בדיוק בהתאם להנחיות שניתנו במסגרת פסק הדין בעניין דוד נוה. לא רק שבית המשפט קבע שהעירייה צריכה לתקן את צו הארנונה באופן שיבהיר ויגדיר אילו סוגי גלריות יחויבו בארנונה, אלא שבית המשפט אף קבע כי הבהרה כזו היא מותרת ואינה סותרת את דיני ההקפאה.
לא הייתה כל מניעה גם קודם לתיקון הצו לשנת 2017 לחייב גלריות בארנונה, נוכח ההגדרה המאוד רחבה שהייתה קיימת בצו הארנונה שקדם לצו בנוסחו המתוקן; הואיל וגלריה היא מפלס נוסף של שטח בנוי המצוי בתוך חלל הקומה, מעל המפלס העיקרי שמתחתיו, הרי שלכאורה היא באה בגדרו של שטח בנוי, לכל דבר ועניין. על כן, דומה כי ברירת המחדל הפרשנית היא דווקא שבהעדר הוראה ספציפית הגורעת גלריות מהשטח הבנוי כהגדרתו בצו הארנונה, אלה נחשבות כחלק משטח המבנה לצורך חיוב בארנונה.
מכל מקום, מרגע שבית המשפט קבע בעניין דוד נוה כי אין מניעה לגבות ארנונה בגין גלריות, ובלבד שייקבעו הקריטריונים בשאלה מהי גלריה לעניין זה, הרי שמדובר במעשה בית דין מחייב לכל דבר ועניין, המחייב גם את המבקשים. המבקשים נמנו על הקבוצה שהוגדרה במסגרת התובענה הייצוגית בעניין דוד נוה. סעיף 24 לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי פסק דין בתובענה ייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כל חברי הקבוצה שבשמם נוהלה התובענה הייצוגית.