עדכון פסיקה מיום:4.11.2021

ערר (י-ם) 8151-10-18 פסיה רבינוביץ נ' הועדה המקומית ​לתכנון ובניה י"ם בפני ועדת הערר לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה מחוז ירושלים בפני יו"ר הועדה, עו"ד עמית אופק  30.09.2021 בערר נדונה השאלה האם [...]

ערר (י-ם) 8151-10-18 פסיה רבינוביץ נ' הועדה המקומית
​לתכנון ובניה י"ם

בפני ועדת הערר לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה מחוז ירושלים

בפני יו"ר הועדה, עו"ד עמית אופק  30.09.2021

בערר נדונה השאלה האם זכאות לפטור מתשלום היטל השבחה בגין הרחבת דירת מגורים הינה זכאות חד פעמית או שמא הנישום יכול לזכות במספר פטורים עד לשטח מצטבר של 140 מ"ר?

במקרה שנדון בערר, אף על פי שהעוררת כבר קיבלה פטור מהיטל השבחה בעבר בגין דירה בה היא מתגוררת, העוררת ביקשה פטור נוסף מהיטל השבחה בגין הרחבת דירה נוספת, באותו בניין, שקיבלה בירושה מסבתה.

המשיבה התנגדה למתן הפטור לדירה הנוספת בטענה כי על פי הפסיקה, תא משפחתי זכאי לפטור אחד בלבד. בנוסף, טענה המשיבה כי הפטור מכוח סעיף 19(ג) הוא פטור חד פעמי בתקופת חייו של אדם.

ועדת הערר דחתה את טענות הוועדה המקומית וקבעה כי יש לתת לעוררת פטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19(ג) לתוספת השלישית עד לשטח של 140 מ"ר בשתי הדירות יחד והפטור מוגבל לכל "יחידה כלכלית עצמאית" במשפחה. ועדת הערר הדגישה כי: "ספק בעינינו האם הדין תומך בטענת המשיבה כי הזכאות לפטור היא חד פעמית בתקופת חייו של אדם. כך לדוגמא, אדם המתגורר בדירה שגודלה 80 מ"ר ובעקבות תכנית ראשונה הוא יכול להרחיבה ל- 100 מ"ר יקבל פטור מהיטל השבחה. בהמשך עוברת תכנית המאפשרת לו להרחיב את הדירה להיקף של 140 מ"ר – האם העובדה שקיבל פטור בעבר מונעת ממנו לקבל פטור גם עבור הזכויות שקיבל בתכנית השנייה?". ועדת הערר הוסיפה כי: "אנו סבורים כי בני משפחה אחת אשר מחזיקים במקרקעין ומנהלים יחידות כלכליות עצמאיות יהיו זכאים לפטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג). מספר הזכאים לפטור הוא כמספר היחידות הכלכליות העצמאיות, בכפוף לעמידה בשאר תנאי הסעיף."