פס"ד בנושא תאגיד מים 5.1.2021

חיובי ארנונה כללית לשנת המס 2022 ​הרינו לעדכנכם בדבר העלאת שיעורי הארנונה לשנת 2022: הארנונה שישלמו תושבי ישראל בשנת 2022 צפויה להתייקר בשיעור של 1.92% בהתאם לחוק ההסדרים, מתעדכנים תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מדי שנה, [...]

חיובי ארנונה כללית לשנת המס 2022

הרינו לעדכנכם בדבר העלאת שיעורי הארנונה לשנת 2022:

הארנונה שישלמו תושבי ישראל בשנת 2022 צפויה להתייקר בשיעור של 1.92% בהתאם לחוק ההסדרים, מתעדכנים תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מדי שנה, על פי נוסחה משולבת, המשקללת בחשבון 50% מהתייקרות מדד המחירים לצרכן ו- 50% מהתייקרות מדד השכר הציבורי.

כידוע, המועדים שנקצבו בחוק לפניה לרשויות בנוגע לחיובי הארנונה, הינם קצרים יחסית (90 ימים להגשת השגה או 45 ימים במידה ונדרש הליך מנהלי אחר), על כן ישנה חשיבות מכרעת לבדיקת והערכת שומות המס בהקדם ובהתאם לרשות המקומית לשם הפחתתן.

כתמיד, משרדנו ערוך לבדוק באופן יסודי ומקצועי את חיובי הארנונה, לרבות בדיקת תקינות קובעי המס בשומה וסקירת הסיווגים.

הינך מוזמן/נת להעביר אלינו את חיובי הארנונה שלכם לשנת 2022
​​​למייל של עו"ד המטפל או למייל המשרדי:  kgi@kgilaw.com
​להמשך טיפולנו המקצועי והמסור.