הזמנה למפגש זום 7.4.2022: התאחדות התעשיינים KGI צו השעה