החלטת וועדת הערר לענייני ארנונה 23.11.2022

לקוח יקר

סקירה החלטת וועדת הערר לענייני ארנונה – עיריית טבריה
מלונות פתאל נ' מנהלת הארנונה בעיריית טבריה

בתיק זה ייצגה עו"ד שלי יעקובי רומנו ממשרדנו 
מדובר בארבעה בתי מלון בעיר טבריה אשר חויבו בגין שטח שהינו בית מלון ובגין קרקע תפוסה. בתי המלון קיבלו וזוכו בגין חלק מהתקופה בפטור "קורונה", אולם בכל הנוגע ליתרת התקופה העוררים ביקשו שבתי המלון שעמדו שוממים יסווגו לפי סיווג מופחת של בית מלון 2 כוכבים. הוועדה קבעה כי משעה שנאלץ בית המלון לסגור שעריו בשל מגפה הוא אינו מספק שירותים אינו מפרסם שירות ומכאן ניתן להסיק כי בתקופה שכזו ועל פי הצו יופחת דירוגו שכן הוא אינו ריק או הרוס קרי עדיין בר חיוב אך יש לתן משקל ולהפחית דירוגו על פי המבחנים בצו הארנונה. נקבע על ידי הוועדה כי לאור הנסיבות וניתוח ס'7 לצו יש לסווג את המלון בדירוג 2 כוכבים וכך גם את הקרקע התפוסה כיוון שמשעה שהמלון היה סגור המבחנים הקבועים בצו אינם מתקיימים ולכן במצב שכזה לא ניתן לקבוע את דירוג המלון
נפסק כי שטח המלון ושטח הקרקע התפוסה יחויבו בדירוג 2 כוכבים.

​בברכה,
מירי מנחם, מנהלת פיתוח עסקי
כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) – משרד עו"ד