עדכון פסיקה מיום: 13.6.2022

לקוח יקר,​​​

עמ"נ 23915-08-21 עמיגור ניהול נכסים בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית קריית ים שניתן ביום 17/05/2022 בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופט רון סוקול.

כיצד נכון לסווג מרכז לסיוע וסיעוד קשישים שעה שצו המיסים אינו נהיר דיו.(הוכן על ידי עו"ד גל קוסטיקה)

המערערת עמיגור מפעילה מרכזים לסיוע וסיעוד קשישים בעיר קריית ים. תחילה הוציאה העירייה שומת ארנונה לנכסים אלו וסיווגה אותם כנכסים אחרים, על כך הגישה עמיגור השגות וערערים בטענה כי יש לסווג נכסים אלו כמגורים. בסמוך לכך (ובאמצע שנת המס) שלחה העירייה שומה "מתוקנת" לעמיגור ובה סיווגה את הנכסים כבית חולים פרטי על פי צו הארנונה של העירייה, כאמור גם על שומות אלו הגישה עמיגור השגות וערערים בהם טענה שוב כי יש לסווג את נכסיה כמגורים. ביהמ"ש קיבל את הערעור בחלקו וקבע: כי הפעילות בנכסים אינה למגורים אלא האופי המשתקף ממנה דומה יותר לפעילות של נכסים אחרים. בית המשפט עמד על התבחינים שסייעו לו בקביעה זו בין היתר משך שהות הקשיש אופי החדר כמות האנשים בחדר אמצעות הקשיש היקף הפיקוח וההשגחה הנדרשים וכו' זאת ועוד נקבע כי זו אינה רשימת תבחינים סגורה. עוד קבע בית המשפט כי אין חשיבות רבה לזהות מנפיק הרישיון הממן והמפקח וכי הפרשנות נדרשת להיות לאור צו המיסים והתכלית העומדת ביסודו. בית המשפט קבע כי יש עמימות בהגדרת הסיווג בית חולים פרטי וכי נישום סביר היה חושב שמדובר בטיפול בחולים ולא בהשגחה על קשישים. לאור עמימות זו קבע כי יסווגו כפי שסווגו תחילה כעסקים אחרים שאינם משמשים למגורים (אך לא כמגורים – נמוך מהנקבע ולא כבית חולים פרטי- גבוה מהנקבע). זאת ועוד בית המשפט ייחס משקל לכך כי השינוי (הגדלת השומה נעשתה רק לאחר שעמיגור הגישה השגה וערר וביקשה לשנות את הסיווג למגורים) כמו כן ניתן משקל לעובדה כי הנכסים לא סווגו כבית חולים עד לאמצע שנת 2020 חרף העובדה שסיווג זה היה קיים בצו הארנונה.

​בברכה,
מירי מנחם, מנהלת פיתוח עסקי
כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) – משרד עו"ד