עדכון פסיקה מיום: 21.8.2022

עתמ (חי') 5045-11-18 מי בקעת הנדיב - אגודה חקלאיתשיתופית למים בע"מ נ' עיריית חדרה

הכותב הינו עו"ד גל קוסטיקה המתמחה במיסוי מוניציפלי ודיני הארנונה.

 המדובר באגודה הפועלת להשבת מי קולחין לחקלאות. עד 2017 הייתה בתחום שיפוט מועצה אזורית מנשה ואז עקב החלטת הוועדה לשינוי גבולות הועברה לתחומה המוניציפלי של עיריית חדרה. כל אותו זמן חויבה (בשתי המועצות לפי סיווג חקלאי). ביולי 2018 הוצאה שומה החלה מינואר 18 ומחייבת את האגודה על פי סיווגי תעשיה מלאכה וחרושת. שומה לפי סיווגים אלו הוצאה גם בשנת 2019. הוגשו השגות ועררים חלק מהטענות נדחו על ידי הוועדה בעילת חוסר סמכות ואלו טענת סיווג השטח והמידיה נדונה בפני הוועדה. וועדת הערר דחתה את טענת האגודה כי מדובר במבנים חקלאים ובקרקע המשמשת לחקלאות. וכן את טענותיה בעניין המדידות. הוועדה אף סברה כי נכון יהיה לחייב לפי "שירותים ומסחר וכי העיריה עשתה חסד עם האגודה.

המתחם כאמור סווג על ידי העירייה כתעשייה וכמלאכה וחרושת. בית המשפט העיר כי הגדרות צו המיסים של העירייה אינן ברורות דיין. בבחינת השימוש הנבחן בפעילות המבוצעת במפעל אין כל פעילות ייצורית אין יצירת יש מוחשי חדש ואין כל פעילות תעשייתית ייצורית על כן לא נכון לסווגו כתעשייה. העיריה סברה כי את ברכת האיגום יש לסווג בתעריף מלאכה וחרושת מאחר ובין היתר תת סיווג של מאגר מים נכלל בהגדרה זו. בבחינת בית המשפט בבריכת האיגום אין פעילות המשביחה את חומר הגלם וכי בבריכה זו לא נעשית פעילות ייצורית כלשהי.

לפי קביעת הוועדה המדובר במבנה (הבריכה) המצוי על קרקע שיעודה חקלאי ובשים לב לעובדות אלו ובשים לב למודעות העירייה לעובדות הנ"ל קבע בית המשפט כי נכון וראוי לקבוע כי מדובר במבנים על אדמה חקלאית. עוד אמר השופט כי היה מגיע לתוצאה זהה ע"פ בחינת הסיווג הקרוב והמתאים ביותר על פי הצו. נקבע כי מים הם משאב עיקרי לחקלאות ומתקן כדוגמת המט"ש הנדון אין חולק שהוא משמש כחלק מהליך החקלאות.

רטרו:

העיריה גרסה כי השטח שהועבר אליה חויב על ידי המועצה הקודמת בסיווג חקלאי ולאחר שבדקה את החומר הנדון ואת השטח גילתה כי אינו מסווג בהתאם. בבחינת על מי רובץ האשם התורם נמצא כי העירייה הייתה מודעת לעובדת חיוב הארנונה על פי סיווג חקלאי וכי משהועבר השטח לשיפוטה היה נדרש ומצופה ממנה לפעול בעניין ככל שהיא סברה שנפלה טעות וכי סביר להניח שנישום סביר לא יחשוב שמשטר דיני הארנונה החל עליו ישתנה לאור העובדה שעבר להשתייך לרשות מקומית אחרת. לאור העובדה כי נקבע שהאשם רובץ לפתחי העירייה נקבע כי החיוב רטרו פסול ויש לבטלו וכי יש לחייב בעבור התקופה בהתאם לסיווג החקלאי (מבנה חקלאי/ אדמה חקלאית)

בעניין ממצאי הועדה לטענת האגודה כי יש טעות במדידת השטח נקב כי בית המשפט לעניינים מנהליים לא שש להתערב בקביעת ממצאים עובדתיים של הוועדה וזו נדחתה.

​בברכה,
מירי מנחם, מנהלת פיתוח עסקי
כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) – משרד עו"ד