עדכון פסיקה מיום: 5.1.2022 – ועדת ערר לענייני ארנונה

לקוח יקר,​​​

מצב הנכס לצורך קבלת הנחת נכס ריק

עמ"נ 7423-03-21 עיריית תל-אביב-יפו נ' אלדר השקעות (א.ל.ה) בע"מ ואח

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, השופטת הדס עובדיה, 22.12.2021

מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב-יפו הגיש ערעור מנהלי שעסק בשאלה: האם חלה טעות בהחלטת ועדת הערר לענייני ארנונה לעניין פרשנות הדין בקביעתה, כי ניתן לנצל את ההנחה הקבועה בתקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ("הנחה לנכס ריק"), כאשר מחזיק הנכס נהנה קיבל באותו זמן או לפני כן, פטור מלא או חלקי מתשלום ארנונה לנכס ש"אינו ראוי לשימוש" מכוח סעיף 330 לפקודת העיריות [נוסח חדש]. השאלה היא האם יש כפל פטורים.

בית המשפט דחה את הערעור וקבע, כי בתקנות ההנחות ובצו הארנונה לא נקבע תנאי שהנכס יהיה ראוי לשימוש לצורך מימוש ההנחה לנכס ריק. עם זאת, נקבעו תנאים אחרים לצורך קבלת הנחת נכס ריק והם: שמדובר ב"בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של 30 ימים ומעלה"; ההנחה הוגבלה ל-"משך תקופת בעלת של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו". התנאי שנוסף ע''י מנהל הארנונה לפיו על הנכס להיות ראוי לשימוש נכפה לשונית על הטקסט ללא שוב בסיס חוקי, מבלי שקיימת לכך "נקודת אחיזה ארכימדית בלשון החוק".

גם פרשנות תכליתית תומכת בפרשנות ועדת הערר, שלא מצאה כי יש בסיס ראוי, פרשני או אחר, לשלילת ההנחה לנכס ריק ממחזיק בנכס הרוס, ניזוק וריק, שהנאתו מהשירותים המוניציפליים שמספקת העירייה מינימלית.

בית המשפט קיבל גם את טענת המשיבים, כי השוואה בין נוסח תקנה 12 לתקנות ההנחות, שכותרתה הנחה לבניין חדש, לתקנה 13 גם היא מחזקת את פרשנות ועדת הערר לתנאי מתן הנחת נכס ריק. בעוד שלשון תקנה 12 קובעת ביחס לבניין חדש, כי הנחה מותנית בכך ש"הסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש", אין כל אזכור לתנאי שכזה בתקנה 13. תקנה 12 קובעת הנחה לבניין חדש ומתייחסת למצב הבניין, אולם, תקנה 13 קובעת הנחת נכס ריק שניתן לנצלה לאורך לכל חיי הנכס, כשמצבו הפיזי יכול שישתנה.

ראוי לדעת כי לטעמנו במקרים מסוימים ניצול של שני הפטורים אחד אחר השני עלול להביא להפסד כספי משמעותי ולא בטוח שנכון לפעול בהתאם למתכונת המוצעת בפסק הדין (הערה של הח"מ- מוטי איצקוביץ).

לפתיחת הפסיקה נא ללחוץ כאן

בברכה,
מירי מנחם, מנהלת פיתוח עסקי
כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) – משרד עו"ד