עדכון פסיקה של משרדנו מיום 22.11.2022

לקוח יקר

 

הליכים נגד עיריית תל אביב בנושא החניות ללא תשלום
בתל - אביב

(נכתב ע"י  עו"ד גל קוסטיקה)

בתיק זה ייצג עורך הדין מוטי איצקוביץ

הרינו גאים לעדכנכם כי בית המשפט המחוזי (כבוד השופט בכר) אישר היום הסדר פשרה ייצוגי במספר הליכים אותם הגיש משרדנו ומשרדים אחרים עוד בשנת 2015. ההליכים הוגשו בעקבות שינוי שביצעה עיריית תל אביב עוד בשנת 2015 בתעריף הארנונה של "חניונים מקורים שאינם בתשלום" - צמודים לעסק. העירייה ביצעה שינוי בתעריף הארנונה אשר העלה את חיובי הארנונה בעשרות אחוזים. בעיתו, בית המשפט המחוזי אישר את השינוי אותו ביצעה העירייה וקבע כי השינוי בוצע כדין. נוכח פסיקת בית המשפט המחוזי השינוי האמור המשיך לחול החל מאותה שנה ועד לשנת 2022. משרדנו הגיש לעניין זה ערעור לבית המשפט העליון בשם חברת "מקורות" אשר לאחר דיון ממושך התווה את מתווה ההסדר. לאחר ניהול הליכים מורכבים אשר כללו גם דיונים בבית המשפט העליון התקבלה החלטה גורפת לכלל ההליכים. במסגרת ההחלטה נקבע כי החל מראשית שנת 2022 יתוקנו חזרה תעריפי חיוב הארנונה בגין שטחי החניות לתעריפים שחלו קודם לתיקון. עוד נקבע כי העירייה תשיב למשלמים את מלוא סכום ההפרש לשנת 2022. בנוסף, העירייה תזכה את חשבונות הארנונה של כל מי שחויב בארנונה בגין החניות לתקופה 1.3.2015 - 31.12.2021 בסכום כולל של 60 מיליון ₪. במסגרת ההסדר נקבע הליך מסודר ומפורט לביצוע הזיכוי. המשמעות הינה כי נכסים שחויבו בארנונה עבור בנין המשמש לחנית רכב ללא תשלום בתל אביב, צפויים לקבל זיכוי/החזר מעיריית תל אביב. אנו נעקוב, נשוב ונעדכנכם בדבר אופן יישום הדברים.

​בברכה,
מירי מנחם, מנהלת פיתוח עסקי
כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) – משרד עו"ד