עדכון פסיקה 6.11.2022

לקוח יקר

עמ"נ 36216-05-22 קניון העיר תל אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו
מאת עו"ד גל קוסטיקה

פס"ד אשר יוצר קושי רב לנישומים ובעצם מטיל חיוב בארנונה על מחסנים קטנים ריקים כעסק לכל דבר ועניין. העוררת מחזיקה בכ- 60 מחסנים בתוך הקניון. העירייה פיצלה את המחסנים הריקים אשר היו מחויבים בחשבון אחד לשישים חשבונות באופן שכל מחסן שטחו פחות מ- 100 מ"ר. בתל אביב מחסנים ששטחם פחות מ- 100 מ"ר מחויבים כעסק כאשר לאחר מכן התעריף פוחת. הפיצול של המחסנים מוביל לכך שהתעריף הרלוונטי לכל מ"ר לשנה כאשר גודלו של המחסן עד 100 מ"ר הוא 396.23 ₪, במידה וגודל המחסן מעל 100 מ"ר ועד המ"ר ה- 500 התעריף האפקטיבי הוא 105.42 ₪ למ"ר. העוררת טענה כי המדובר בפיצול מלאכותי שנועד להעשיר את קופת העירייה, בשים לב שמדובר בנכס ריק וללא שימוש ומתקיים בו פוטנציאל של אחסנה עפ"י דין ע"י מחזיק אחד לתכלית אחת. בית המשפט הנכבד קבע כי המדובר במחסנים מופרדים פיזית שכל אחד מהם בגדר יחידה עצמאית ונפרדת. בית המשפט קבע כי ההפרדה שבוצעה  נכונה.  נדחתה טענת המערערת לפיה לא הייתה סיבה מבחינת העירייה לסטות מדרך הפעולה של אי פיצול הנכס כשהסתיימה התקופה שהנכס לא היה ראוי לשימוש, זולת הרצון להתעשר על חשבון המערערת תוך פיצול הנכס באופן מלאכותי שכן גם כעת יש מחזיק אחד בנכס והנכס עומד ריק. ועדת הערר בהחלטתה קבעה כי  העובדה שעירייה לא פיצלה את השטח ל- 62 נכסים שונים קודם לתחילת חיוב הנכסים ביום 22.9.18, לא משליכה על סמכות העירייה להחליט לחייב, ולפיכך גם לדאוג לפיצול היחידות לשם כך. כל עוד שטחי כלל הנכסים היו פטורים מחיוב ארנונה, היה הגיון רב לאחד ולכלול אותם ביחידה רישומית אחת. משהסתיימה הבנייה והיחידות החלו לשמש את בתי העסק שהפכו פעילים, אין פסול בפיצול השטח ליחידות נפרדות שעומדות כל אחת בפני עצמה בכל שנת מס
לטעמנו, עם כל הכבוד, המדובר בקביעה בעייתית ביותר המטילה נטל מהותי על הנישום של תשלום על נכסים ריקים שאינם מניבים כל תמורה. ייתכן ולקניון יש אפשרויות נוספות להקל על התשלום בגין המחסנים שאינם נוגעים לסיווג המחסנים ולפיצול הנכס.

​בברכה,
מירי מנחם, מנהלת פיתוח עסקי
כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) – משרד עו"ד