בר"ם 1966/06 המשביר הישן בע"מ (בפירוק) נ. עיריית כרמיאל.