בר"ם 4991/04 מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ. שילוח חברה לביטוח בע"מ (פורסם באתר המשפטי נבו).