בר"ם 6966/12 נצב"א אחזקות 1995 בע"מ ואח' נ' מנהל הארנונה בעיריית טירת הכרמל ואח' (פורסם באתר המשפטי נבו).