בר"ם 7099/06 מנהל הארנונה בעיריית תל אביב נ. כלל חברה לביטוח בע"מ (פורסם באתר המשפטי נבו).