בר"ם 7703/06 מנהל הארנונה נ. אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (פורסם באתר המשפטי נבו).