בר"מ 1206/17 מ.צ.פ אחזקות נדל"ן בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית ת"א