בר"מ 2530/17 ירון ישעיהו בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית פ"ת