בר"מ 4359/14 זהר קליר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים ואח' (פורסם באתר המשפטי נבו).