ברמ 485/19 זהר קליר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים