בר"מ 6195/13 ‏דפנה רביד נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (פורסם באתר המשפטי נבו).