בר"מ 8828/16 מנהל הארנונה בעיריית ת"א נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ