עע"מ 7099/11 בת שבע חזות נ' עיריית קרית מוצקין (פורסם באתר המשפטי נבו).