רע"א 8879/99 + ע"א 9230/99 עיריית תל- אביב-יפו ומדינת ישראל נ. המכללה לביטוח פ"ד נז(2) 577.