מוטי איצקוביץ

עורך דין | בעל המשרד | שותף

מוטי איצקוביץ
עיטור
עו"ד מוטי איצקוביץ, בעל תואר במשפטים וחשבונאות, מייעץ ומלווה גופים בעלי פריסת נכסים רחבה בכל הנוגע למיסוי המוניציפאלי (ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שונות). בעל ניסיון של 20 שנים
עו"ד איצקוביץ מנהל מערך של הגשת מאות השגות, עררים, תביעות. מלווה מפעלים רבים, בעלי עסקים וכן יזמים וקבלנים שונים בכל הנוגע לחיובי אגרות והיטלים המוטלים עליהם ולרבות הגעה להסכמי פיתוח מוסכמים עם רשויות מקומיות שונות. עו"ד איצקוביץ מנהל הליכים בכל הערכאות ולרבות הליכים בנושא אגרות שמירה, אגרות אשפה וכיו"ב. כמו כן עו"ד איצקוביץ עוסק בנושאי תכנון ובניה לרבות מתן חוות דעת משפטיות בנושא.ייצג קבוצות תובעים רבות בענייני סעיף 197 לחוק התכנון והבניה וכן בענייני הפקעות שבוצעו על ידי מע"צ ורשויות התכנון וכן מתמחה בדיני רישוי עסקים והדין הפלילי בנושא הרישוי. בכלל הנושאים השיג עו"ד איצקוביץ חסכונות ותוצאות משמעותיים והשיב לנישומים כספים רבים.