ביהמ"ש דחה את תביעת המועצה וקבע כי אגד אינה המחזיקה או המשתמשת הבלעדית בנכס, ודי בכך כדי למנוע את החיוב בארנונה.