עוע 550/04 סונול ישראל בע"מ נ. עיריית תל אביב (פורסם באתר המשפטי נבו).