בש"א  20844/04 עיריית רחובות נ' גינות עמית (1993) בע"מ (פורסם בנבו).