ניצחון לנס טכנולוגיות: הצליחה להפחית ב-75% את הארנונה שמשלמת בת״א