ע"א 5262/08 מילגד נגד מ.א מטה אשר (פורסם המשפטי נבו).